Uuenduste nimekiri

Alates 2023 kevadest avaldame siin lehel infot e-äriregistri portaalis tehtud uuenduste kohta.

25.04.2024

 • Avalduste täiendused:
  • Kustutamisavaldustes
  • Dokumentide nõudmise parandused
  • Hooneühistu maksumäära muutmise parandus
  • Ametiühingu tegevusala parandus
  • Ennistamisavalduse parandus
  • Vastuväite avalduse parandus
  • Muud väiksemad täiendused ja parandused
 • Lepingutaotluse täiendused ja parandused
 • Koondvaate parandused.
  • Väljatrükis kaasühisomandite kuvamise parandus.
  • Lisatud sorteerimine osaluse suuruse järgi omandiandmete kuvamisel.
  • Dokumentide vaate kuvamise parendused
  • Majandusaasta aruannete osas lisatud võimalus alla laadida ka digidoc konteineris aruandeid.
  • Lisatud aktsionäride osas ajalooliste andmete kuvamine.
  • Üinguga seotud juriidilistel isikutel lisatud märge, kui antud jur.isik on registrist kustutatud.
  • Menetlusteabe muutmine. "Registrile esitatud dokumendid" asemel kuvatakse edaspidi edaspidi viimase 6 kuu jooksul registreeritud menetluste infot koos menetlusse esitatud dokumentide ja tehtud määruste infoga.
 • Ärinime broneerimise parandused
 • Muud väiksemad ja tehnilised parendused ja täiendused

 

03.04.2024

 • Ärinime broneerimise avalduse parandused
  • Nüüd kuvatakse minu töölaual lisategevuste vahelehel eraisiku ärinime broneeringute all ka menetluses olevaid avaldusi.
  • Filiaali ärinime broneerimise avalduse parandused avalduses vaadete vahel liikudes.
  • Ärinime broneerimise avalduse põhjendused täiendused. Lisatud ärinõuded sisu osas.
  • Füüsilise isikuna ärinime broneerimise avaldust alustades ei paku enam süsteem isikuga seonduvat poolikut projekti.
  • Kasutajal ei lubata enam teha uusi ärinime broneeringu avaldusi, kui on olemas kehtiv avaldus menetluses, mis ei ole veel lahendit saanud.
  • Enam ei kuvata kasutajale valikusse tegevusalasid, mis ei ole äriühingutele lubatud.
  • Lisatud füüsilise isiku ärinime broneerimise avaldusele dokumentide liigid, mida oleks võimalik kasutajal valida.
  • Mobiili vaate ja muud väiksemad parandused 
 • Portaal lubab nüüd ainuesindusõigusega isikul avaldust esitada nüüd ka siis kui registris on esindusõiguse erisus.
 • Hooneühistu liikmete muutmiskande avalduses saab nüüd lisada ka kaasomandit
 • Lisatud ajutise halduri kinnitus kustutamisavaldusse.
 • Nüüd sisaldab teavitus avaldusele allkirja küsimiseks andmeid ka äriühingu kohta.
 • Koondvaates kaasomandite kuvamise parandused. Nüüd kuvab portaal kaas ja ühisomandis olevate osanike ja liikmete andmeid korrektselt.
 • Masspäringu veakoodide täiendus. Kui ei ole ilma isikukoodida lubatud päringut teha siis antakse ka korrektne veateade
 • Süsteemi ligipääsetavust puudutavad täiendused (WCAG nõuded).

 

14.03.2024

Erinevad parandused:

 • Avaldustes:
  • Kustutamisavalduste vea parandamine, et saaks lisada dokumendihoidjat
  • Ennistamisavalduses uuesti alustamisel esitatud aruannete kuvamine
  • Tekstid tegelike kasusaajate peitmisavalduses
  • Määruskaebuse esitamise vead
  • Kaasomandi osa ühisomandis kuvamine muutmiskandes ja vastuväite avalduses
  • Kustutatud juriidilise isiku teavituses määruse link
  • Krediitkaardimaksete vead
  • MTÜ muutmiskande avalduse koostamisel PDF formaadis avaldus
  • Ennistamisel ligipääs määrusele
  • Täisühingu ennistamisel täisosanike info avaldusele laadimine
 • Koondvaates:
  • Esitamata aruande info kuvamine pikema perioodiga aruannete puhul
  • Aruannete vaates osanike poolt kinnitamata aruannete tekstid

 

06.03.2024

 • Usaldushalduse andmete muutmise parandus. 
 • Ärinime broneerimine veaparandused.
 • Kontaktisiku ebakorrektsuse teate esitamise parandus.
 • Ettevõtte töövaate täiendus. Vaikimisi nüüd kõik plokid peale teadete suletud (minimaliseeritakse), et kasutajale oleks selgemini eristatav andmete muutmise funktsionaalsus.
 • Kindlal kuupäeva kande jõustamise avalduse täiendus. 
 • Osanike register. Parandatud avalduses kaas- ja kaasühisomandisse isikute lisamist/muutmist. 
 • Tegelike kasusaajate kuvamise loogika parandused. 
 • Kustutatud ühingutel andmete muutmise võimaluse eemaldamine. 
 • Koondvaate täiendus. Ettevõtja aadressile ADSi koordinaatide põhjal Google lingi genereerimine.

 

 

01.03.2024

 • 01.03.2024 jõustunud seadusemuudatusest tingitud uued funktsionaalsused:
 • Koonvaates:
  • kuvatakse tegelikke kasusaajaid vaid plokis, enam andmeid ei dubleerita täiendavas osas.
  • muudeti kaardi kuvamise loogikat, et paremini asukohta kuvada.
 • Portaalis on parendatud ligipääsetavust:
  • Klaviatuuriga liikumist;
  • alltekstid jm;
 • Muud parendused:
  • Muutmiskandes kuvatakse nüüd konkreetsel juriidilisel isikul kaasomandi osa ühisomandis korrektselt;
  • Mobiilivaates EMTAK koodi kuvamine parendatud;
  • Koondvaates kuvatakse tegelike kasusaajate kuvamine
  • Autocomplete otsingu parandamine
  • Parendatud tekst maaparandusühistute tegelike kasusaajate vaates.

 

13.02.2024

 • Swedbank e-stardikonto kasutamisel kapitali laekumise info automaatne kinnitus
 • LHV pangalingi kasutamise parendused
 • Riigilõivu tasumisel "bad gateway" vea saamisel riigilõivu sidumise kinnitamine.
 • Juriidilise isiku koondandmete vaates tegevusala plokis fondi suurus 16px -> 14px
   

 

08.02.2024

 • Parandused ennistamise protsessis
 • Parandus HÜ liikmete lisamisel
 • Tegelike kasusaajate peitmisavalduse parandused
 • FIE tegevuse peatamise parendused
 • FIE nime sisestuse täiendus
 • Juriidilise isiku andmete koondvaates uuendatud aruande esitamise plokki. Nüüd kogu esitamise info ja aruannete allalaadimine ühes plokis.
 • Masspäringu vastuse failis veergude korrigeerimine
 • Muud väiksemad parendused ja täiendused

 

11.01.2024

 • Ennistamise parendused (sh välismaalasest kasusaajaga isikute puhul)
 • Osanike registri parendused
 • Vastuväite ja muutmiskande avalduse vea parandamine hooneühistutel
 • Parandus lepingulise kliendi EBR statistika kuupäevades
 • Erakondade info kontroll rahvastikuregistrist parendus
 • KMKR ajaloolise info kuvamine juriidilise isiku koondvaates
 • Osanike ja hooneühistu liikmete ajaloo kuvamine
 • Põhikirja parendused (OVN märke eemaldamine, nõukoguga seotud kontrollid avalduse kinnitamisel)

 

6.12.2023

 • Ennistamise avalduses väiksemad parandused. 
 • Juhatuse liikmele /likvideerijale ligipääsu võimaldamine likvideerimise/kustutamisavaldusele
 • Tegelike kasusaajate sisestamise parandused.
 • Likvideerimiseavalduse parandused. Nüüd saab OVN märkega ühing likvideerimisel osanike andmeid muuta.
 • Tegevuse jätkamise avalduse parandused. Nüüd on võimalik OVN märget eemaldada tegevuse jätkamise kandes

 

23.11.2023

 • Avalduste vaate täiendused ja uuendused:
  • Hooneühistu (HÜ) liikmete andmete sisestamise võimaldamine e-Äriregistris
  • OÜ või HÜ liikmete kuvamisel avalduses jõudluse probleemi parandus.
  • Esmakandes kapitali kuvamise parandused avalduse tekstis
  • Kontrollreegli lisamine - juhul kui osaühingul puudub OVN märge, ei lubata kandevälistesse andmetesse lisada "Osanik" rollis isikut
  • Isikuandmete küsimise täiendus. Nüüd küsitakse juhatuse liikmelt e-posti aadressi, seda vaid juhul, kui tal puudub Eesti aadress rahvastikuregistris.
  • Täiendus, mis võimaldab osaühingule kuuluva osa nimiväärtus sisse kanda kui see osa on täpselt kolmandik.
  • Portaalist osanike või hooneühistu liikmete õigsuse kohta vastuväite esitamise parandused, et saaks vastuväidet esitada.
  • Vastuväite avalduses kitsenduste kuupäeva kuvamise parandus
  • Ümberkujundamiskandes lisatakse ka  usaldusosanike kustutamised edaspidi avaldusse
  • Osakapitali konverteerimise avalduse parandused. Võimalik teha avaldus ka juhul, kui mõnel osanikul on kitsendus.
 • Andmete vaate ja otsingute täiendused
  • Pankrotis staatusega jur.isikutel näidatakse esindusõiguslike isikute hulgas kõik kehtivaid kaardile kantud esindusõiguslikke isikuid.
  • Automaatne registrikaardi tõlkefunktsionaalsus oskab nüüd tõlkida ka kitsenduste sisu
  • Masspäringu täiendused: Asukohta sisaldavate päringutes parandatud tulemuste kuvamine
 • Muud väiksemad süsteemi, visuaalide ning taustaprotsesside täiendused ja parendused

 

08.11.2023

 • Avalduse parandused:
  • Likvideerimisel olevale juriidilisele isikule lisatud võimalus osanikke muuta ka juhul, kui ühingul on märgitud osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu kohustusliku vormi nõudest loobumine
  • Parandatud pantide lisamine võimalus osanikele
  • Nüüd võimalik lisada eriõigusi ilma põhikirja projekti koostamata. Eriõiguse lisamisel nõutakse uue põhikirja koostamist, kuhu lisatakse vaikimisi eriõiguse märge.
  • Avalduses punktide järjestust muudetud loogilisemaks kapitali, osa ja osanike sisestamisel
 • Koondvaate parandused keelumärgetega juriidiliste isikute avamisel ja osanike/kitsenduste kehtivuste kuvamisel

19.10.2023

 • Ümberkujundamise avalduses süsteemivea kõrvaldamine osanike andmete sisestamisel ning lisatud võimalus määrata dokumendi liiki
 • Osanike kustutamise parendused
 • Muutmiskande parendused, nüüd võimalik muuta osaniku registripidajale mõeldud siseinfot.
 • Vastuväite avalduses kaasomandi kuvamise parandus
 • Masspäringu allalaadimise parandus parooliga sisenevale lepingupartnerile
 • Kapitali konverteerimise avalduses saab nüüd teha ainult kapitali konverteerimist ning osanikke muuta muul moel ei saa.
 • Kandeavaldustes punktide järjestuse parendamine
 • Filtreerimise parandused "Minu töölaud" ja "Detailpäring" vaadetes. Enam ei kuvata välja kahte "osanik" valikut. Kuvatakse valikut ühekordselt, mille kaudu filtreeritakse nii registrikaardile kantud osanikud kui ka kandevälised osanikud.
 • Koondvaate parandused:
  • Esindusõiguse erisuste välja kuvamine ning nüüd saab sorteerida vanemast-uuemani ja vastupidi.
 • Loomeliitude liikmete arvu kuvamise parandus

 

04.10.2023

 • Avalduse parandused muuhulgas:
  • Hooneühistu kustutamiseavaldusel parandus.
  • Alaealise osaniku lisamise parandus
  • Nüüd on võimalik koos vorminõuetest loobumise märke sisestamisega muuta ka kohe osanike infot.
  • Avaldusel kuvatakse kapitali üheaegse suurendamise ja vähendamisel jälle ka kapitali summat, kui see jääb samaks.
 • Koondvaate parandus.
  • Käibemaksukohustuslase numbri kuvamise parandus
  • Lisatud üldinfo osasse link, mis suunab üld- ja isikuandmete ajalooliste andmete vaatesse
  • Hooneühistu liikmete osas kuvatakse nüüd välja ka kaasomandi osa kirjeid.
  • Äri ja ettevõtluskeeldude osa lehel liigutatud, et see oleks rohkem märgatav.
  • Lisatud esindusõiguse osasse esindusõiguse erisuseni suunav link.
 • Vastuväite parandused.
  • Nuppude nimetuste parandused ja lisatud sorteerimine osasuuruse järgi.
  • Vastuväitele ei ole võimalik teha avalduse muutmise avaldust.
  • Enam ei kuvata vastuväite võimalust, kui ühing loobunud vorminõuetest või kehtivad osanikud kaardil puuduvad (nt osade pidaja Nasdaq)
 • "Minu töölaud" parandused. Lisatud võimalus filtreerida uue osaniku rolli järgi.
 • Detailandmete parandus. Lisatud võimalus filtreerida uue osaniku rolli järgi.
 • Parandatud automaattõlke funktsionaalsust selliselt, et tõlgitakse ka vabatekstilisi kandeosasid.  

27.09.2023

 • Täiendused ja parandused seoses osanike registriga

13.09.2023

 • Täiendused ja parandused seoses osanike registriga

08.09.2023

 • Süsteemi jõudluse parandamine
 • Muudatuste ja detailandmete X-tee ja API teenuste parandused

01.09.2023

 • Osaühingute osanike ja hooneühistu liikmete nimekirja kandmine registrikaardile ning sellega seonduvad muudatused (uued rollid teenustes, vastuväite esitamise võimalus kuni 31.08.2024). Rohkem infot abiinfo uudises

22.08.2023

 • Väiksemad parandused

 

02.08.2023

 • Välismaa isikute salvestamise parandused perekonna nime salvestamisel 
 • "Projekt" olekus ühingutel näidatakse jälle menetlusteabe all ka dokumente ja määruseid.
 • Erakondade vaate parandused.
 • Lahknevusteate parandused. 

   

27.07.2023

Avaldustega seotud muudatused, sh: 

 • Täiendatud dokumentide vaadet. Kasutajalt nõutakse ka konteineritele dokumendi liigi lisamist. 
 • Täidetakse automaatselt isiku aadressi ja e-post, kui tegu on sama isiku korduva sisestamisega. 
 • Avalduse allkirjastamise vaates on võimalik allkirjastamise meiliteavitust uuesti saata ka pärast esmaste allkirjade tühistamist.  
 • Filiaali avalduse parandused. Enam ei nõuta kohustuslikus korras seadusjärgse esindaja aadressi ka juhul, kui tegu on välismaa isikuga. 
 • Parandatud dokumentide lisamise vaadet. Juhul, kui on lisatud vigane fail, kuvatakse see kohe lisamisel välja ning nõutakse selle parandamist ning ei lubata ennem avaldust esitada. 
 • Erakondade avalduse täiendused. Nüüdsest on kohustuslik sisestada ka veebilehe aadress sidevahendina.  

Andmete vaate täiendused 

 • Ettevõttega seotud dokumentide vaate täiendused. Juhul, kui dokument ei ole avalikult nähtav, siis kuvatakse kirjet välja, aga ei lubata kasutajal seda allalaadida.  
 • Ühingu koondvaates kaotatud ära TABide (vahelehed) vaated ning asendatud need akordionist (noolest) avatavate andmeplokkidega. 
 • KMKR ajaloo kuvamise parendused. Lisatud ploki ülesse nurka kuva ajalugu link. 
 • Väljatrüki parandused. Lisatud ühisomandi info väljavõttesse. 

Erakondadega seotud muudatused: 

 • Erakondade nimekirjas kuvatakse konkreetse nime all hoiatust, kui liikmete arv on langenud alla 500. 
 • Erakondade kontrolli täiendused. Kontrollitakse erakonna liikmete sisse kandmisel kas isik on teovõimeline ning kodakondsust ja elukohta. Samuti hakatakse samu andmeid kontrollima igapäevaselt RR-st ning kui leitakse, et erakonna liige ei vasta enam tingimustele, siis kantase erakonna liige automaatselt erakonnast välja ning saadetakse teavitus selle kohta nii isikule kui ka erakonnale. 

 

04.07.2023

 • Uuendused juriidiliste isikute andmete koondvaates:
 • Osanike ja tegelike kasusaajate osa täiendused. Lisatud sorteerimisvõimalus, ajalooliste andmete kuvamine jmt.
 • Tegevusala osa täiendused. Lisatud juurde "EMTAK kood" veerg. Tegevusala laiendatud vaatesse lisatud tegevusala puu hierarhia.
 • Kommertspandiandmed täiendused. kui kommertspandi andmed puuduvad, siis vaade ei ole avatav. Kui on ajalugu või kehtivad andmed, siis lisatud võimalus avada ka kommertspandi registrikaarti. Lisaks täiendatud kommertspandi andmete kuvamise vaadet.
 • Euroopa äriregistri täiendused:
 • Tellitud dokumendid vormil kuvataks nüüd ka välja "Dokumendi kirjeldus" sisu.
 • Erakonna puhul ei kuvata kehtivat nime kehtetuna
 • Muudatused avalduste koostamisel:
 • Avalduste otsingusse lisatud otsing ja filtreerimine kandeliigi järgi
 • Nüüd on võimalik kasutajatel näha õiguslike vormide nimekirja ja õigusliku vormi valiku küsitlust ilma autentima.
 • Kasutaja kirjakasti vaate täiendused. Uuemad kirjad kuvatakse esimesena, lisatud võimalus sorteerida kõikide veergu järgi.
 • Andmekaitse spetsialisti täiendused. Nüüd märgitakse andmekaitse spetsialist automaatselt kehtetuks, kui temaga seotud ühing kustutatakse registrist.
 • Avalduses aadressi sisestamisel postiindeksi kontroll. (Eesti aadressil siis kontrollitakse, et postiindeksis oleks 5 numbrit.)
 • Filiaali emaettevõtte andmete täiendused. Nüüd lubatakse emaettevõtte aadressi /asukoha lisamisel lubatud postiindeksi väljale ka tähti.
 • Riigilõivu täiendus. Kontaktisiku muutmisel ei nõua portaal riigilõivu, kui muudetakse ainult aadressi, seda ka juhul, kui aadress muudetakse kohaliku omavalitsuse piirest välja.
 • Portaalis avalduste pangamaksete selgituse täiendused. Täpsustatud maksekorralduse tekste, seda nii panka saadetavas infos, kui ka portaalis info väljakuvamisel
 • Kustutamise kandeavalduse esitamise loogika täiendus. Enam ei luba likvideerija rollis avaldust esitada, kui tingimused (sh likvideerimisel oleku kestvus) ei ole täidetud.
 • FIE avalduses:
  • tegevusala muutmise parandused. 
  • FIE avaldustes eemaldatud kontaktisiku lisamise võimalus, kuna seadus ei näe seda FIEle ette seda ette.
 • ​​​Muud parandused avaldustes:
  • Kapitali sissemakse vaates. 
  • E-maili valideerimisel.
  • Põhikirjas koostamisel teksti kuvamisel
 • Kontaktisikule loodud uuendused:
 • Andmete ebakorrektsuse teavitus. Nüüd on võimalik kontaktisikutel läbi portaali esitada avaldusi selle kohta, et nad ei ole enam X ühingu kontaktisikud ning paluda eemaldamist järelevalve korras. Portaal võimaldab kasutajal lisada kaasa tõendavaid dokumente.
 • Kontaktisiku andmete muutmise teavitus. Nüüd võimalik kontaktisikutel automatiseeritud korras muuta ja parandada enda andmeid juriidiliste isikute andmetes, kus nad on kantud registrikaardile kontaktisikuna. Kontaktisiku juhatuse liikmel on võimalik valida korraga X arv endaga seotud juriidilisi isikuid, muuta kõikide juures andmed ning esitada muudatus registrile. Süsteem nõuab teavituse esitamiseks esindusõigusliku isiku allkirja. 
   
 • Lepingupartneri kasutajate väljavõtte täiendus. Väljavõttesse lisatud aktiivsuse veerg.
 • Lepingutaotluse parandused ja täiendused:
  • Nüüd võimalik lepingu sõlmimisel lisada VAT number (formaadi kontroll täiendatud)
  • Lepingulise kasutaja loomise täiendused. Vaikimisi märgitakse kasutajat luues esimene kasutajanime valik
 • Erakondade nimekirjade taustaprotsesside täiendused. Automaatne teavitus erakondadele kui liikmete arv langeb alla 500.
 • Loomeliitu kuulumisel rollide nimetuse parandus. Nüüd kuvatakse loomeliidu liikmelisuse juures ka rolli nimetust.
 • Muud visuaalsed parandused:
  • Vahetatud portaali logod, nüüdsest kuvatakse e-äriregistris vapilogo
  • Kasutaja töövaates kuvatakse nüüd menetlusega seotud määruste kirjeid alati ploki sees.
  • Mobiili ja tahvelarvuti vaate korrastused. Nuppude paigutuse parandused, õhuvahed jms
  • Kustutatud kontaktisiku teate värvi muutmine. Kui allkirjastamise avaldusest on kontaktisik eemaldatud taustal siis suunatakse avaldus automaatselt tagasi.
  • Euroopa äriregistris "Linn" väärtus joondatud vasakule koos teise väärtustega.
  • Avalduses isiku lisamise aadressi sisestamise parandused.
  • Isiku vormil isikukoodi sisestamisel isikukoodi riigid tähestiku järjekorda

 

20.06.2023

 • Aruandluskeskkonna muudatused:
  • Tulundusühistu täiendused seoses vabatahtliku ning kohustusliku auditiga/ülevaatusega.
  • Auditeeritavate filiaalide aruannete puhul täpsustud nõutud andmete komplekti
  • Audiitor saab nüüd lisada ka teise audiitori audiitor-sisestajaks või kaasallkirjastajaks
  • Audiitorite allkirjade kuvamise parandus
  • Vabatahtliku auditeerimise täiendused 
  • Lisatud KÜ omanikele aruande esitamise võimalus (kui korterite arv on 10 või vähem, puudub juhatus või puudub valitseja)
  • KÜ omanike vaikimisi allkirjastaja rolliks "Korteriomanik" 
    

13.06.2023

 • Põhikirja parandused ja täiendused
 • Andmete koondvaate parendused

07.06.2023

 • Osaühingu tüüppõhikirja parandused ja täiendused

05.06.2023

 • Aruandluskeskkonna muudatused
  • Aruandluskeskkonda lisatud võimalus revidendile revisjonikontrolli aruande koostamiseks ja allkirjastamiseks. Loe rohkem 
  • Parandused aruande PDF dokumendi genereerimisel
  • Sisestajaks nüüd võimalik määrata ka välismaalast (eelnevalt soovitame kontrollida, kas isikul portaali sisenemine on võimalik)
  • Muud parandused

31.05.2023

 • Uue tüüppõhikirja teksti kasutusele võtmine
 • Andmete väljatrüki parendamine
 • Portaali jõudluse parandamine

25.05.2023

 • Avaandmete faili genereerimise vea parandused. 
 • Lepingu sõlmimisega seotud muudatused:
  • väiksemad parandused lepingu sõlmimise protsessis;
  • lepingut on võimalik nüüd allkirjastada mitme isiku poolt.
 • Korteriühistu avaldusega seotud parandused. 
 • Koondvaate täiendused:
  • põhikirjade loetelu on vahelehtede (tab) vaatest tõstetud ploki vaatesse;
  • lisatud uus teadaande liik "Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade";
  • nõukogu liikmed toodud välja eraldi plokina;
  • andmete printimisel korrastatud väljatrüki vaadet.
 • Kontaktisiku täiendused: kontaktisiku tähtaja pikendamisel kontrollitakse, kas kontaktisik on registris veel olemas. 
 • Masspäringute täiendused: lisatud tegelike kasusaajate lahknevusmärke kuvamine.
 • Avaandmete täiendused: lisatud tegelike kasusaajate lahknevusmärke kuvamine.
 • Minu töölaud täiendused:
  • kasutajapoolsed filtrid jäävad alles ka vaadete vahel liikudes;
  • lisatud sorteerimisvõimalus "Muud avaldused" ja "Minu ettevõtmised" vaadetesse;
  • kasutajal võimaldatakse rollide filtris valida kõiki rolle ka juhul, kui juba mingi valik on ära teinud.
 • Üldiselt visuaalsed parandused: lisatud tõlkemuutujaid, parandatud modaale ja plokkide joonduseid, sorteerimisi jms.
 • Äriregistri andmete interaktiivne väljatrükk: kasutajal on võimalik nüüd valida, milliseid andmekomplekte ta soovib väljatrükki saada.
 • API teenuste täiendused :
  • lihtandmete teenus väljastab nüüd ka õigusliku vormi;
  • ettevotjaMuudatusedTasuta teenusesse lisatud võimalus kandevälistes andmetes filtreerida isikurollide järgi.

12.05.2023

 • Väiksemad parandused/täiendused lepingu sõlmimise protsessis, põhikirja koostamisel.

 

10.05.2023

 • Visuaalsed muudatused e-äriregistri avalehel: nt uuendatud põhimenüü värv, nuppude järjestus jmt; põhimenüüs "Avaldused" asemel "Minu töölaud".
 • Muudatused minu töölaua vaates:.
  • Vaadetest on eemaldatud vahelehed (tabid) ja selle asemele lisatud vasakus servas paiknev menüü.
  • Lehele on lisatud uus filtreerimise funktsionaalsus (filtreerimise ikoonile vajutades avanevad selle alla filtreerimise valikud).
  • Eemaldatud ebavajalikke ikoone/linke
  • Paremini esile toodud allkirjastamist vajavad avaldused Kui juriidilisel isikul on allkirjastamisel avaldusi, siis on nüüd menüüsse lisatud vastava menüüpunkti alla alammenüüpunkt allkirjastamisel. Samuti on lisatud juriidilise isiku reale allkirjastamisel avalduse kiirlink.
 • Volituste kuupäevade muutmisel tähtaegade välja kuvamine avalduse kinnitamise vaates. Nüüd on võimalik kasutajal enne avalduse allkirjastamist näha, mis tähtajad on avalduses sisestatud.
 • Sidevahendite (v.a email) muutmise avalduse täiendused. Enam ei suunata kasutajat lühendatud avalduse vaatesse vaid kasutaja jäetakse samasse avaldusse ning kui täiendavaid muudatusi avalduses ei tehta, siis saab esitada sidevahendite muutmise info ilma allkirjata, kui tegu on esindusõigusliku isikuga.
 • Usaldusühingu likvideerimiseavalduse parandused. Nüüd on võimalik ka usaldusühingu esindusõigusliku isiku allkirjaga esitada likvideerimiskannet.
 • Korteriühistute (KÜ) normaalregulatsiooni kuvamise parandused. KÜ normaalregulatsiooni kuvatakse juhul, kui KÜl puudub juhatus või valitseja ning korteriomandite arv ei ole suurem kui 10.
  • Ainult e-äriregistri API teenuste kasutamiseks sõlmitud lepingu avalduste täiendamine 
  • Muud väiksemad parandused/täiendused :
   • Juhatuse liikme volituste lõppemise tähtaja teavitus saatmise parandused
   • Põhikirja parandused
   • Detailpäringu parandused
   • Korteriühistu majandusaasta perioodi automaatne lisamine avaldusse
   • Projekti olekus erakondade kuvamine

   

  03.05.2023

  • Väiksemad veaparandused tegelike kasusaajate avaandmete failis ja masspäringu funktsionaalsuses

  mai 2023

  • Kontaktisikute automaatne kustutamine juriidilistel isikutel, kel kontaktisiku tähtaega pole registripidajale esitatud.

  20.04.2023

  • Juriidilise isiku andmete vaates esindusõiguslike isiku osa täiendused -  võimalik vaadata ajalugu, isikute juures kuvatakse lipuna välja ka isikukoodi riigi tunnus;
  • Hoiatuse kuvamine juriidilise isiku andmetes, kui Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teade kustutamise kohta;
  • Ärikeeldude otsingu täiendus - keelu puudumisel kuvatakse nüüd otsingu tulemuste lehel ka nime, kelle kohta otsing tehti;
  • Kontaktisiku lisamisel ja kustutamisel täpsustatud riigilõivu nõudmise reegleid;
  • Väiksemad täiendused ja parendused asutamise stardikonto vaates, peamenüüs, mobiili vaadetes, EBR päringutes, süsteemi töö optimeerimine jmt.