Uuenduste nimekiri

Alates 2023 kevadest avaldame siin lehel infot e-äriregistri portaalis tehtud uuenduste kohta.

31.05.2023

 • Uue tüüppõhikirja teksti kasutusele võtmine
 • Andmete väljatrüki parendamine
 • Portaali jõudluse parandamine

25.05.2023

 • Avaandmete faili genereerimise vea parandused. 
 • Lepingu sõlmimisega seotud muudatused:
  • väiksemad parandused lepingu sõlmimise protsessis;
  • lepingut on võimalik nüüd allkirjastada mitme isiku poolt.
 • Korteriühistu avaldusega seotud parandused. 
 • Koondvaate täiendused:
  • põhikirjade loetelu on vahelehtede (tab) vaatest tõstetud ploki vaatesse;
  • lisatud uus teadaande liik "Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade";
  • nõukogu liikmed toodud välja eraldi plokina;
  • andmete printimisel korrastatud väljatrüki vaadet.
 • Kontaktisiku täiendused: kontaktisiku tähtaja pikendamisel kontrollitakse, kas kontaktisik on registris veel olemas. 
 • Masspäringute täiendused: lisatud tegelike kasusaajate lahknevusmärke kuvamine.
 • Avaandmete täiendused: lisatud tegelike kasusaajate lahknevusmärke kuvamine.
 • Minu töölaud täiendused:
  • kasutajapoolsed filtrid jäävad alles ka vaadete vahel liikudes;
  • lisatud sorteerimisvõimalus "Muud avaldused" ja "Minu ettevõtmised" vaadetesse;
  • kasutajal võimaldatakse rollide filtris valida kõiki rolle ka juhul, kui juba mingi valik on ära teinud.
 • Üldiselt visuaalsed parandused: lisatud tõlkemuutujaid, parandatud modaale ja plokkide joonduseid, sorteerimisi jms.
 • Äriregistri andmete interaktiivne väljatrükk: kasutajal on võimalik nüüd valida, milliseid andmekomplekte ta soovib väljatrükki saada.
 • API teenuste täiendused :
  • lihtandmete teenus väljastab nüüd ka õigusliku vormi;
  • ettevotjaMuudatusedTasuta teenusesse lisatud võimalus kandevälistes andmetes filtreerida isikurollide järgi.

12.05.2023

 • Väiksemad parandused/täiendused lepingu sõlmimise protsessis, põhikirja koostamisel.

 

10.05.2023

 • Visuaalsed muudatused e-äriregistri avalehel: nt uuendatud põhimenüü värv, nuppude järjestus jmt; põhimenüüs "Avaldused" asemel "Minu töölaud".
 • Muudatused minu töölaua vaates:.
  • Vaadetest on eemaldatud vahelehed (tabid) ja selle asemele lisatud vasakus servas paiknev menüü.
  • Lehele on lisatud uus filtreerimise funktsionaalsus (filtreerimise ikoonile vajutades avanevad selle alla filtreerimise valikud).
  • Eemaldatud ebavajalikke ikoone/linke
  • Paremini esile toodud allkirjastamist vajavad avaldused Kui juriidilisel isikul on allkirjastamisel avaldusi, siis on nüüd menüüsse lisatud vastava menüüpunkti alla alammenüüpunkt allkirjastamisel. Samuti on lisatud juriidilise isiku reale allkirjastamisel avalduse kiirlink.
 • Volituste kuupäevade muutmisel tähtaegade välja kuvamine avalduse kinnitamise vaates. Nüüd on võimalik kasutajal enne avalduse allkirjastamist näha, mis tähtajad on avalduses sisestatud.
 • Sidevahendite (v.a email) muutmise avalduse täiendused. Enam ei suunata kasutajat lühendatud avalduse vaatesse vaid kasutaja jäetakse samasse avaldusse ning kui täiendavaid muudatusi avalduses ei tehta, siis saab esitada sidevahendite muutmise info ilma allkirjata, kui tegu on esindusõigusliku isikuga.
 • Usaldusühingu likvideerimiseavalduse parandused. Nüüd on võimalik ka usaldusühingu esindusõigusliku isiku allkirjaga esitada likvideerimiskannet.
 • Korteriühistute (KÜ) normaalregulatsiooni kuvamise parandused. KÜ normaalregulatsiooni kuvatakse juhul, kui KÜl puudub juhatus või valitseja ning korteriomandite arv ei ole suurem kui 10.
  • Ainult e-äriregistri API teenuste kasutamiseks sõlmitud lepingu avalduste täiendamine 
  • Muud väiksemad parandused/täiendused :
   • Juhatuse liikme volituste lõppemise tähtaja teavitus saatmise parandused
   • Põhikirja parandused
   • Detailpäringu parandused
   • Korteriühistu majandusaasta perioodi automaatne lisamine avaldusse
   • Projekti olekus erakondade kuvamine

   

  03.05.2023

  • Väiksemad veaparandused tegelike kasusaajate avaandmete failis ja masspäringu funktsionaalsuses

  mai 2023

  • Kontaktisikute automaatne kustutamine juriidilistel isikutel, kel kontaktisiku tähtaega pole registripidajale esitatud.

  20.04.2023

  • Juriidilise isiku andmete vaates esindusõiguslike isiku osa täiendused -  võimalik vaadata ajalugu, isikute juures kuvatakse lipuna välja ka isikukoodi riigi tunnus;
  • Hoiatuse kuvamine juriidilise isiku andmetes, kui Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teade kustutamise kohta;
  • Ärikeeldude otsingu täiendus - keelu puudumisel kuvatakse nüüd otsingu tulemuste lehel ka nime, kelle kohta otsing tehti;
  • Kontaktisiku lisamisel ja kustutamisel täpsustatud riigilõivu nõudmise reegleid;
  • Väiksemad täiendused ja parendused asutamise stardikonto vaates, peamenüüs, mobiili vaadetes, EBR päringutes, süsteemi töö optimeerimine jmt.