Mis on uut majandusaasta aruannete esitamise keskkonnas?

E-äriregistri portaalis on ka sel aastal tehtud mõningaid uuendusi, mis puudutavad majandusaasta aruande koostamist ja esitamist. Peamiselt on täiendused seotud õiguste laiendamisega aruande elektrooniliseks esitamiseks, näiteks kui ühingul puudub juhatus, või majandusaasta aruanne ei ole juuni lõpuks veel kõigi osapoolte poolt kinnitatud.

Võrreldes eelmise aastaga on majandusaasta aruannete esitamise keskkonnas kindlasti üks märkimisväärsem lisavõimalus, et aruande saab tähtajaks esitada ka juhul, kui see ei ole üldkoosoleku või osanike poolt kinnitatud. Siiski on tegemist ajutise variandiga, mis tähendab, et e-äriregistri portaalis tuleb esitada kordusaruanne kohe, kui üldkoosolek või osanikud on selle kinnitanud. (Kordusaruande esitamisel tuleb aruanne kõigi osapoolte poolt ka uuesti allkirjastada).
irjeldatud uut võimalust saavad vajadusel kasutada: aktsiaselts, osaühing, mittetulundusühing, erakond, tulundusühistu, maaparandusühistu ja ametiühing. Korteriühistule kinnitamata majandusaasta aruande esitamise võimalus ei laiene.

Teine uuendus, mis on samuti seotud majandusaasta aruande esitamise õigustega, puudutab osaühinguid, millel puudub aruande esitamise hetkel juhatus. Ka sel puhul on loodud võimalus aruande elektrooniliseks esitamiseks. Näiteks ainsa juhatuse liikme surma korral saab aruande esitada nõukogu või selle puudumisel osaühingu enamus- või ainuosanik.

Sarnaselt audiitorile saab nüüd elektrooniliselt koostada ja allkirjastada aruande ka revident (näiteks tulundusühistute puhul), kes on revidendina kantud äriregistrisse. Sel juhul tekib revidendile automaatselt juurdepääs koostamisel oleva revidendiaruande nägemiseks ja kinnitamiseks ning eelnevalt allkirjastatud PDF failide üleslaadimine ei ole enam vajalik.

E-äriregistri klienditoelt on üksjagu küsitud elektrooniliste võimaluste kohta likvideerimisaruande koostamiseks. Nimetatud võimalus on sellest aastast olemas, kui registrit on teavitatud likvideerimisotsusest, ehk ühingu staatuseks on märgitud „likvideerimisel“. Likvideerimisaruannet saab seega koostama hakata vaid likvideerimisel olev ühing, sest süsteem kontrollib staatust e-äriregistri andmetest ja teistel juhtudel antud aruandeliiki valikus ei ole. Samuti saab koostada ja registrile esitada likvideerimise lõpparuande, mille eelduseks on registrile esitatud likvideerimisaruanne.

Lisatud on ka reegel, mis kontrollib, et majandusaasta aruandes kajastatud osakapital oleks võrdne äriregistrisse kantud osakapitaliga.

Lisaks autentimisele saab Smart-ID’ga majandusaasta aruandeid e-äriregistri portaalis nüüd ka allkirjastada.

Mis puudutab juba esitatud majandusaasta aruandeid, mida oodatakse sel aastal 30. juuniks pea 290 tuhandelt ühingult - nendega on võimalik alates 1. oktoobrist 2022 igaühel e-äriregistri portaalis tasuta tutvuda. Nimetatud kuupäevast alates muutusid äriregistri andmed tasuta avaandmeteks.

Soovitame tutvuda ka majandusaasta aruande esitamist puudutava juhendmaterjaliga.