Tegelike kasusaajate andmetega seonduvad uuendused

Märtsis 2022 käivitus tegelike kasusaajate andmekogu ehk TEKSA, mis võimaldab muuhulgas kohustatud isikutel teada anda võimalikest lahknevustest andmekogusse kantu ja tegelikkuse vahel.

Juriidilised isikud, kelle kohta lahknevusteade on esitatud, peavad e-äriregistri portaalis tegelike kasusaajate andmed üle kontrollima, vajadusel parandama ning andmete õigsust kinnitama.

Lisandunud on ka võimalus esitada taotlus tegelike kasusaajate andmete nähtavuse piiramiseks. Seda saab taotleda olukorras, kus tegeliku kasusaaja andmete avalikkusele kättesaadavus põhjustaks isikule suure kelmuse, inimröövi, šantažeerimise, väljapressimise, ahistamise, vägivalla või ähvardamise ohu, samuti juhul, kui tegelik kasusaaja on alaealine või piiratud teovõimega isik. 

Loe täpsemalt Rahandusministeeriumi pressiteatest

Juhised:

Lahknevusteate koostamine ja esitamine (kohustatud isikutele)

Tegelike kasusaajate andmete kinnitamine (lahknevusteate põhjal tegelike kasusaajate andmete õigsuse kinnitamine)

Taotluse esitamine tegelike kasusaajate andmete nähtavuse piiramiseks