Algbilansi seadistamine

Töö alustamiseks e-arveldajaga on vaja seadistada algbilanss.

Vastavalt sellele, kuidas ettevõte on Äriregistrisse registreeritud, kuvatakse ka valitavaid nuppe. Juhul, kui on asutatud kohese osakapitali sissemaksega, kuvatakse valikuks :

1)„Lisa 100% rahalise sissemaksega algbilanss“

Juhul, kui on ettevõte on asutatud kohest sissemakset tegemata, kuvatakse valikuks:

2)        „Lisa sissemakseta OÜ algbilanss“ 

Juhul, kui ettevõte on oma raamatupidamist juba eelnevalt muud programmis teinud ning nüüd tuleb e-arveldaja kasutajaks, saab lisada algbilansi ka käsitsi, vajutades nupule:

3)        „Lisa algbilanss käsitsi“

Tegutseva ettevõtja puhul soovitame lisada algbilanss käsitsi aruandeaasta alguse seisuga ning seejärel lisada eraldi kanded selleks, et raamatupidamine jõuaks hetkeseisu. Selliselt käitudes on tarkvaral võimalik hiljem korrektselt genereerida ka raamatupidamise aruanded. 

Vajutades nupule „Lisa sissemakseta OÜ algbilanss“ tuleb täita: 

•              Kande nr – täidetakse automaatselt, ei ole võimalik muuta

•              Kande kuupäev – kohustuslik väli

•              Dokumendi number 

•              Tehingu sisu – vaikimisi täidetakse „Algbilansi seadistamine“

•              Kontod – vaikimisi on täidetud 

 

Deebet 2950 sisse maksmata osakapital - 2500 

Kreedit 2900 Osakapital või aktsiakapital nimiväärtuses - 2500

 

Vajutades nupule „Lisa 100% rahalise sissemaksega algbilanss“ tuleb täita: 

•              Kande nr – täidetakse automaatselt, ei ole võimalik muuta

•              Kande kuupäev – kohustuslik väli

•              Dokumendi number 

•              Tehingu sisu – vaikimisi täidetakse „Algbilansi seadistamine“

•              Kontod – vaikimisi on täidetud

Deebet 1020 arvelduskonto - 2500 

Kreedit 2900 Osakapital või aktsiakapital nimiväärtuses - 2500

Minimaalne osaühingu osakapitali summa on 2500 eurot. Oma ettevõtte osakapitali summa on kirjas ettevõtte põhikirjas ja kui see on suurem kui 2500, siis tuleb pearaamatu kandes 2500 asendada vastava numbriga.

Pärast vajalike lahtrite täitmist tuleb salvestamiseks vajutada „Salvesta kanne“, kande kinnitamiseks „Kinnita kanne“.

Algbilanssi on võimalik vaadata, vajutades numbri peale, vajadusel on võimalik algbilanssi muuta, vajutades algbilansi kannete all numbri peale