Üldised seadistused

Valides programmi menüüst Seadistused > Üldised seadistused, on võimalik teha tarkvara ja arvete seadistusi, lisada panga arvelduskontosid ning näha infot Maksuameti rekvisiitide kohta.

Üldised seadistused jagunevad lõikudeks: tarkvara seadistused, andmed arvetel, logo arvel, arve numbri seeriad, panga arvelduskontod, ja KMKR number ja viitenumbri andmed.

Tarkvara seadistused - vajutades nupule „Muuda“ on võimalik valida tarkvaras kuvatavaid mooduleid ning teha muid tarkvaraga ja arvetega seonduvaid valikuid.

 

Avanenud aknas on võimalik sisestada:

 • Ridade arv leheküljel – on võimalik teha valik, mitu rida andmeid kuvatakse nimekirjades.
 • Sessiooni pikkus - saab valida sessiooni aegumise aja vahemikus 30 kuni 120 minutit.
 • Päevade arv üle tähtaja, millest alates saab arve märkida ebatõenäoliselt laekuvaks
 • Päevade arv üle tähtaja, millest alates saab arve märkida lootusetuks
 • Kajasta KMD INF all kõik käibemaksuga arved (ignoreeri 1000 euro limiiti)
 • Rakenda KMD INF-s kassapõhiste käibemaksuarvestuse erisusi
 • Müügiarved võivad sisaldada kutse- või ametisaladust (nt. advokaadid, notarid)
 • Kuva töölaual ebatõenäolised ja lootusetud arved
 • Tulemusüksuste moodul aktiveeritud
 • Tasaarvelduste moodul aktiveeritud
 • Laenude moodul aktiveeritud
 • E-arvete vastuvõtmine e-arveldaja tarkvaras
 • Uute e-arvete saabumisest teavitamise e-posti aadress (mitu e-posti aadressi saab eraldada komaga)
 • Arvete pangaülekandega makstuks märkimine lubatud
 • Kliendi saldo kuvamine müügiarvel vaikimisi aktiveeritud
 • Käsitsi kinnitatud kannete tühistamine ja muutmine lubatud
 • Alamklientide funktsionaalsus aktiveeritud
 • Eksport-import funktsionaalsus aktiveeritud
 • Nimekirjades kliendi/töötaja link deaktiveeritud
 • Arvete periodiseerimine deaktiveeritud
 • Kasuta edaspidi müügiarvetes vaikimisi reapõhist ümardamist

 

Pärast valikute tegemist tuleb vajutada nupule „Salvesta“.

Andmed arvetel – vajutades nupule „Muuda“ on võimalik muuta ettevõtte müügiarvetega seotud andmeid.

 • Vaikimisi valitud müügiarve mall
 • Ärinimi arvel/e-arvel
 • Aadress arvel
 • E-post arvel
 • Kodulehekülg arvel
 • Telefon arvel
 • Faks arvel
 • Arve e-maili pealkiri
 • Arve e-maili sisu
 • Saldokinnituse e-maili pealkiri
 • Saldokinnituse e-maili sisu
 • Saldokinnituse dokumendi jalus

 

Lõigus „Logo arvel“ on võimalik programmi üles laadida ettevõtte logo fail. Pildi maksimaalne lubatud suurus on 300x100 pikslit, lubatud formaadid on PNG ja JPG.

 

Arve numbri seeriad – võimalik lisada arvete seeriaid, mis lihtsustavad müügiarvete eristamist. Näiteks koostate arveid nii teenuste kui ka kaupade müügi kohta ning soovite, et arve nimekirjas oleks nad juba esmapilgul eristatavad. Arve numbri seeriate alla saate lisada nt teenuste arvete jaoks arve numbri prefiksiks TEEN (arve koostatakse siis kujul nt TEEN1), kaupade müügi jaoks aga KAUP (arve koostatakse siis kujul KAUP1). Samuti võib kasutada arve numbri seeriaid hinnapakkumiste ja arvete eristamiseks.

Uut arve numbri seeriat on võimalik lisada, valides programmi menüüst Seadistused >

Üldised seadistused > Arve numbri seeriad > Lisa uus kirje

 

Avanenud aknas kuvatakse:

 • On aktiivne – kui soovitakse seda arve numbri seeriat kasutada müügiarvetes, siis tuleb teha siia märge
 • On vaikimisi seeria – kui soovitakse, et programm kasutaks seda seeriat vaikimisi, tuleb siia teha märge 
 • Arve nr prefiks – kohustuslik väli
 • Arve esimene number – kohustuslik väli
 • Maksetähtaeg päevades - kohustuslik väli
 • Viivis päevas %

Kui vajalikud andmed on täidetud, tuleb arve numbri seeria lisamiseks vajutada nupule „Salvesta“.

NB! Kui on lisatud arve numbri seeria ja see on seotud ka müügiarvetega, siis soovitame neid arve numbri seeriaid mitte ära kustutada. Kui soovite, et nad müügiarvete lisamist ei segaks, saab need muuta mitteaktiivseks. Alles peaks jätma selleks, et oleks vajadusel võimalik nendega seotud müügiarvetele teha kreeditarvet. Kui müügiarvel on kasutatud arve numbri seeriat, mida kreeditarve koostamisel enam pole, nõuab süsteem arve numbri seeria taastamist.

Panga arvelduskontode alla on võimalik lisada ettevõtte arvelduskontod. Eemaldada tuleks nende pangakontode märked, mida müügiarvetes kuvada ei soovi. Vaikimisi märgitakse iga konto juurde, et see on müügiarvetes kuvatav. Kui ühingul on mitu kontot, siis oleks vaja kindlaks määrata, missugune konto on vaikimisi kasutatav töötajatele väljamaksetes. Kui panga arveldusarve on lisatud, siis seda enam täielikult ära kustutada ei ole võimalik, on vaid võimalik muuta kustutatuks.

Uut panga arveldusarvet on võimalik lisada, valides programmi menüüst Seadistused >

Üldised seadistused > Panga arveldusarved > Lisa uus panga arvelduskonto  

Avanenud aknas kuvatakse:

 • Pank – rippmenüüst on võimalik teha valik või otsida sobiv pank
 • Pangakonto omaniku nimi (saaja nimi) - tuleb kastuada kui soovitakse arvel kuvada pangakonto rekvisiitide juures ärinimest erinevat nime, kuhu ülekande saab teha (nt FIE pangakonto eraisiku nimel, faktooringarved, kus saaja on teine ühing)
 • Konto number – kohustuslik väli. Konto numbri lahtrisse tuleb lisada arveldusarve number nn vanal kujul, ilma IBAN koodita (Eesti IBAN kontonumber on 20-kohaline – 6-kohaline IBANi päis, millele järgneb 14-kohaline siseriiklik kontonumber. Juhul kui kliendi kontonumber on lühem kui 14 kohta, lisatakse selle ette vajalik arv nulle). Konto numbri korrektne täitmine on vajalik TH5 faili importimiseks pangaväljavõtetes
 • Konto nimetus – kohustuslik väli. Valides panga ja lisades konto numbri täidab programm konto nimetuse automaatselt, kuid vajadusel on seda võimalik muuta omale sobivamaks
 • Konto nimetus (English) – kohustuslik väli. Valides panga ja lisades konto numbri täidab programm konto nimetuse automaatselt, kuid vajadusel on seda võimalik muuta omale sobivamaks Seda nimetust kuvatakse ingliskeelses keskkonnas.
 • IBAN konto number – kohustuslik väli. Tuleb lisada kogu IBAN konto number. IBAN konto numbri korrektne täitmine on vajalik XML faili importimiseks pangaväljavõtetes 
 • SWIFT/BIC kood – kohustuslik väli, vajalik välismaksete tegemiseks
 • Algsumma
 • Päevalimiit
 • Krediidilimiit - kui siin on määratud krediidilimiidi summa, siis saab maksekorralduste faili luua ka sel juhul, kui e-arveldajas on pangakonto jääk väiksem, kui maksekorralduse faili summa kokku
 • Kuvatakse müügiarvetel – kui ei soovi müügiarvetel kuvada, tuleb linnuke eemaldada
 • On vaikimisi töötajatele väljamaksetes kuvatav konto

Kui vajalikud andmed on täidetud, tuleb konto lisamiseks vajutada nupule „Salvesta“.

KMKR numbrid ja viitenumbri andmed – võimalik informatiivselt vaadata maksuameti viitenumbrit ja KMKR numbrit. KMKR number tuleb automaatselt käibemaksu registreeringu alla. KMKR numbri väljastab Maksu- ja Tolliamet.