Arvete tasumise ja laekumise aruanne

Arvete tasumise ja laekumise aruandes on võimalik näha andmeid kõikide arvete või üle tähtaja arvete kohta.

Aruannet on võimalik filtreerida ja sorteerida. Tasumise ja laekumise aruande filtris on võimalik valida arvete tüüpi, maksetähtaega, klienti/tarnijat, perioodi, mille jooksul sisestatud andmete kohta aruanne koostatakse. Filter on võimalik tühistada, vajutades „Tühista filter“ nupule. Sorteerida on aruannet võimalik arve numbri, kuupäeva, tähtaja, summa, laekunud ja laekumata summade järgi. Ostu- ja müügiarvete detailvaates ei ole võimalik sorteerida laekunud ja laekumata , tasutud ja tasumata summade järgi.

Tüübi all on võimalik valida müügi-/ostuarvete koondvaate ja detailvaate vahel.

Koondvaates kuvatakse klienti, arve numbrit, kuupäeva, tähtaega, summat, laekunud ja laekumata summasid, päevi üle tähtaja ning arvutatud viivist.

Detailvaates kuvatakse arvetele lisaks ka infot, millal on arve tasutud või laekunud kuupäevade kaupa ning ei kuvata veergusid „Päevi üle tähtaja“ ning „Arvutatud viivis“.