Augusti lõpust käivituv uus e-äriregister toob kaasa teenuste katkestuse

30. augustist käivitub uus e-äriregister, mis koondab kasutajasõbralikult kõik äriregistri teenused päringute tegemisest avalduste esitamiseni ühtsesse keskkonda. RIK tuletab meelde, et seoses üleminekuga toimub äriregistri teenustes 27.-29. augustini laiaulatuslik katkestus.

„Äriregister on tugeva õigusjõuga kohtulik register ja selles olevate andmete õigusele saavad tugineda nii erasektor kui avalik sektor. Uus äriregister on senisest mugavam ja kasutajasõbralikum, kuna võrreldes varasemaga on kõik registri pakutavad teenused koondatud ühtsesse vaatesse. Nii saab edaspidi samas kohas muuta andmeid, kontrollida ettevõtete tausta ja esitada majandusaasta aruandeid,“ ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.

Uue äriregistri pakutavate lahenduste tutvustamiseks on Registrite ja Infosüsteemide Keskusel (RIK) valminud video, mida on võimalik vaadata siin.

Portaalides toimuva katkestuse ajal ei ole võimalik esitada registriosakonnale kandeavaldusi, tegelike kasusaajate andmeid, majandusaasta aruandeid, muudatusi erakonna liikmete nimekirjades ega vaadata registriandmeid. Katkestus puudutab kõiki äriregistri pakutavaid teenuseid: x-tee teenused, XML-päringud, API-teenus ja e-arveldaja tarkvara.

Ettevõtjaportaali (senine avalduste ja andmete esitamise vaade) ei saa kasutada alates 26. augustist kell 23:59, päringute tegemiseks mõeldud teabesüsteemi ning teisi teenuseid alates 27. augustist kell 12:00. Avalduste elektrooniline esitamine ja andmete pärimine e-äriregistrist on taas võimalik 30. augustist 2021. Äriregistri veebiaadressiks jääb ariregister.rik.ee.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus on planeeritavast katkestusest teavitanud e-äriregistri lepingulisi kliente, koostööpartereid ja lisanud teated äriregistri portaalidesse.

Katkestusega seotud küsimuste korral saab pöörduda RIK klienditoe poole aadressil @email.