5.10 Osanike lisamine, muutmine ja kustutamine

Uue aruande loomisel kuvatakse kõik äriregistrisse kantud ühingu osanikud ja aktsionärid. Andmeid ei näidata aruande koostamise lehel juhul, kui ühingu osad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Kui osad on registreeritud Väärtpaberite Keskregistris, siis ei pea aruandega registrile esitama osanike/aktsionäride nimekirja.

Uue osaniku lisamiseks klikkige aruande põhivaates vastavalt „Lisa uus füüsilisest isikust osanik“ või „Lisa uus juriidilisest isikust osanik“. Avaneval vormil sisestage osanike andmed ja temaga seotud osa väärtus.

Kui Te soovite osanikuna sisestada Eestis registreeritud juriidilist isikut, piisab vaid välja „Registrikood“ täitmisest ning viitele „Lae ärinimi ja aadressi andmed Äriregistrist (registrikoodi järgi)“ vajutamisest. Seejärel täidab süsteem automaatselt juriidilise isiku ärinime- ja aadressi välja.

Osaühingu kapitalil suuruse puhul tuleb arvestada, et ühe osaniku väikseim osa suurus on vähemalt 0,01 eurot. Muud valuutad on lubatud ainult välismaa äriühingute filiaalidel.

Uue osaniku salvestamiseks vajutage „Salvesta“. Kui Te siiski ei soovi hetkel osanikku lisada, vajutage „Tagasi aruande põhivaatesse“.

Osaniku andmete muutmiseks vajutage aruande põhivaates osanike nimekirjas viitele „muuda“.

Osaniku kustutamiseks aruandelt vajutage aruande põhivaates osanike nimekirjas viitele „kustuta“.