Tulemusüksused

Tulemusüksused aitavad ettevõtte juhil omada kontrolli ja ülevaadet ettevõttes olevate projektide, isikute ja objektide lõikes. Tulemusüksusi saab luua kas kategooriates või eraldiseisvatena. Kui tulemusüksused on loodud, saab tulemusüksuste vahel kõiki kulusid ja tulusid jagada. 

Tulemusüksuste moodulit saab aktiveerida Üldistest seadistused > Tarkvara seadistused > muuda > Tulemusüksuste moodul aktiveeritud.
Ostu- ja müügiarvetele on tulemusüksusi võimalik lisada siis, kui need on eelnevalt lisatud tulemusüksuste moodulisse. Sammuti on võimalik tulemusüksusi lisada ka väljamaksetele, eeldusel, et tulemusüksused on tulemusüksuste moodulis lisatud.

Tulemusüksusi on võimalik sorteerida, filtreerida ja otsida. Filtreerida saab staatuse järgi. Tulemuse kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Kuva“, filtri tühistamiseks „Tühista filter“.
Sorteerida saab tüübi järgi. Otsida on võimalik nimetuse järgi. Otsingu parameetrite tühistamiseks tuleb vajutada nuppu „Tühista filter“.

 

Uut tulemusüksust on võimalik lisada, valides programmi menüüst Arveldamine > Tulemusüksused > Lisa uus kirje

Avanenud aknas on näha:

•      Tüüp – kohustuslik väli. Peab valima, kas tegemist on projekti, asukoha või isikuga. Vaikimisi on valitud projekt.

•      Tulemusüksuse nimetus – kohustuslik väli. Lahtris tuleks kirjeldada tulemusüksuse nime võimalikult lühidalt, aga täpselt. 

•      Ülemüksus – võimalik valida rippmenüüst siis, kui vähemalt üks tulemusüksus on sisestatud

•      Kirjeldus ja märkmed – võimalik lisada tulemusüksuse kohta täiendavat infot

Lisatud tulemusüksusi saab avada, vajutades nimetusele ja kustutada, vajutades rea lõpus „Kustuta“.  

Tulemusüksusi on võimalik muuta ka mitteaktiivseteks, selleks on vaja avada tulemusüksust ja teha linnuke „Muuda tulemusüksus mitteaktiivseks“

Tulemusüksusi on võimalik lisada ostu- ja müügiarvetele nende sisestamisel, valides vahelehe „tulemusüksused“ ning sisestades ridade kaupa tulemusüksused. Lisaks on võimalik tulemusüksusi lisada m raamatupidamiskannetele (projekt,asukoht, isik) ning personali väljamaksetele pärast väljamakse kinnitamist vajutades nupule "Halda tulemusüksusi":

Väljamaksetele on võimalik tulemusüksusi lisada kinnitatud staatuses nupust „Halda tulemusüksusi“.

 

Näide tulemusüksuse kasutamise kohta.

Ettevõtja tegeleb toitlustamisega ning tal on Tallinnas avatud kolm söögikohta: Narva mnt-l, Pärnu mnt-l ja Viru tänaval. Iga söögikoht on nimetatud ja lisatud tulemusüksuste moodulisse omaette tulemusüksuseks. Kõik ettevõttele väljastatud ostuarved jagatakse nende kolme tulemusüksuse vahel. Sama tehakse kõikide välja saadetavate müügiarvetega ja ka väljamaksetega. Kui kõik dokumendid on sisestatud korrektselt ja õigeaegselt ning neile on lisatud ka tulemusüksus, on väga lihtne võtta välja iga söögikoha tulemust ükskõik millisel ajahetkel.