3) Audiitori ja tema määramisega seotud küsimused

Millises majandusaasta aruande koostamise etapis peaks ettevõtja lisama audiitori?

Audiitori võib määrata igal ajal majandusaasta aruande koostamise ajal alates hetkest, mil soovite anda audiitorile juurdepääsu vastava majandusaasta aruande andmetele.

Kas piisab audiitori määramisest ettevõttele, määrates audiitori elektroonilisse e-aruandluskeskkonnas?

Ei, see ei ole audiitori määramine seaduse mõistes: see on ainult audiitorile juurdepääsu võimaldamine e-aruandluskeskkonnas. Audiitor määratakse seaduses sätestatud korras (nt osaühingu osanike otsuse alusel - äriseadustiku paragrahvi 168 lõike 1 punkt 7) ja aktsiaseltsi puhul  üldkoosoleku otsusega (äriseadustiku paragrahvi 328 lõige 1).