Sissetulnud e-arved ehk digiarved

E-arveldaja on liidestunud Fitek (endine Opus Capita) ja Omniva operaatoritega, digiarveid saab saata ja vastu võtta ka e-arveldaja siseselt.

E-arveldajas on digiarvete vastuvõtmine kõigile klientidele olnud võimalik 2015. aasta algusest. 18. märtsil 2016 lisati e-arveldajasse liidestus ka Omnivaga. Alates sellest kuupäevast on Omniva suurklientidelt (Elisa jt) võimalik saada digiarveid otse e-arveldajasse. Samuti on kõigil e-arveldaja klientidel võimalik saata digiarveid Omniva eArvekeskuse klientidele. 

Digiarvete vastuvõtmist saab aktiivseks muuta e-arveldaja üldiste seadistuste alt (Seadistused > Üldised seadistused > Tarkvara seadistused > Muuda). Digiarvete vastuvõtmise valiku kinnitamise järel laekuvad kõik täispresenteerimisega digiarved (XML ja PDF formaadis) edaspidi ainult e-arveldajasse. Digiarveid, mis seni on laekunud teistesse keskkondadesse (nt panka või digiarvete operaatorite kaudu e-postile), ei edastata seejärel enam varasemalt tellitud asukohta.

Riigiasutustele võimaldab e-arveldaja 2017-2018 Omniva ning Fiteki (endine OpusCapita) vahendusel edastada digiarveid tasuta.

 

Sissetulnud digiarvevaheleht jaguneb kaheks lõiguks: uued digiarved ning vastuvõetud ja tagasilükatud digiarved.

•              Uute digiarvete all kuvatakse ettevõttele saadetud digiarved, kus on näha saabumise kuupäev, tarnija nimi ja staatus ning on võimalik arvet vaadata PDF ja XML vormingus, vastu võtta ja tagasi lükata. Peale arve vastuvõtmist tuleb vajutada nupule „Muuda“ ning tehingu konto all muuta ära vastuvõtmisel automaatselt lisatud konto „9900 digiarve kulu vahekonto“.

•              Vastuvõetud ja tagasilükatud digiarvete all on näha, millal arve oli saabunud, tarnija nimi ja arve staatus. Arvet saab vaadata PDF ja XML vormingus. Staatuse all on näha, kas arve võeti vastu või lükati tagasi, kes seda tegi, mis kuupäeval ning kellaajal. Kui arve on vastuvõetud, siis on võimalik seda ka kohe avada vajutades „Vaata“. 

 

Digiarve vastuvõtmisel on mugav kasutada funktsionaalsust „Konteeri automaatselt“ või tarnija kaardil ära märkida vastav kulukonto, mida digiarvel automaatselt saaks kasutada.

Konteeri automaatselt - Seda näete, kui vajutate võta arve vastu, siis vajutate  ->  muuda, nupp Konteeri automaatselt. Kui see ei toimi, siis tuleb käsitsi rippmenüüst õige konto välja valida.