Väljamaksete arvestus

Väljamaksete arvestuses on võimalik koostada erinevaid tasumise dokumente. 

Väljamakseid on võimalik filtreerida ja sorteerida. Filtreerida saab väljamakse perioodi, isiku, tasuliigi, maksmise perioodi ja brutosumma järgi. Kui filtrist on parameetrid välja valitud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Vaata“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“. 

Sorteerida saab nime, isikukoodi/sünniaja, periood, arvestamise kuupäeva, maksmise kuupäeva, netosumma ja staatuse järgi.         

Uut väljamakset on võimalik lisada, valides programmi menüüst Personal > Väljamaksed > Lisa väljamakse.

 Avanenud aknas on näha:

•      Kehtiva lepinguga isik – kohustuslik väli, rippmenüüst saab valida kehtiva lepinguga isikute nimekirjast  

•      Aasta – kohustuslik väli, vaikimisi on sisestatud käesolev aasta

•      Kuu – kohustuslik väli, vaikimisi on sisestatud eelmine kuu

•      Arvestamise kuupäev – kohustuslik väli

•      Märgi makstuks - märgitakse, kui väljamakse on juba tasutud. Peale makstuks märkimist avanevad valikud:

•              Makse kuupäev

•              Makse konto

•      Täiendav info

Pärast nõutud lahtrite täitmist tuleb vajutada nupule „Salvesta“. 

 

Väljamakse koostamise vaates – võimalik väljamakse põhiandmeid muuta, väljamakset kinnitada ja kustutada väljamakse kirje. Allpool kuvatakse: 

•      isiku kohta eelnevalt sisestatud andmed – periood, isiku nimi ja kas väljamakse on märgitud makstuks. Kui isikule ei ole sisestatud pangakonto andmeid, siis tuleb isiku nime taha märkus „Pangakonto andmed sisestamata“ ning väljamakse kinnitamisel ei koostata automaatselt maksekorraldust.

•      väljamaksete read – vajadusel on võimalik lisada juurde uusi väljamakse ridu, vajutades „Lisa uus väljamakse rida“

•      kinnipidamised – vajadusel on võimalik lisada juurde kinnipidamisi, vajutades „Lisa uus kinnipidamise rida“

•      maksud – vajadusel on võimalik makseid muuta, vajutades „Kuva maksud detailselt“ ning seejärel vastaval real „Muuda“.

Pärast täiendusi saab väljamakse kinnitada vajutades „Kinnita väljamakse“ ning siis luuakse süsteemi raamatupidamislikud kanded. 

Juhul, kui väljamakse lisamisel ei ole valitud „Märgi makstuks“, siis luuakse väljamakse kinnitamisel ka maksekorralduste moodulisse uus kirje.

Pärast väljamakse kinnitamist on võimalik tühistada väljamakse kanded, vajutades nupule „Tühista väljamakse kanded“.

Kinnitatud väljamakse vaates kuvatakse:

•      isiku kohta eelnevalt sisestatud andmed – periood, isiku nimi ja kas väljamakse on tehtud sularahas ning väljamakse dokument PDF vormingus. Väljamakse dokumenti on siit võimalik otse töötajale saata, sisestades töötaja e-posti aadressi. 

•      väljamaksete read 

•      kinnipidamised 

•      maksud 

•      tasumised

•      kulu tulemusüksuste lõikes – on võimalik lisada väljamaksele tulemusüksusi, vajutades nupule „Halda tulemusüksusi“

•      väljamakse kanded

 

Väljamakse koostamine sotsiaalmaksu kuumääras

Kui on vaja koostada väljamakse sotsiaalmaksu kuumääras, siis peale väljamakse lisamist on vaja ära kustutada väljamakse rida ära. Peale seda tekib ülesse nupp „koosta kanne sotsiaalmaksu kuumääras“. Selle nupu peale vajutades tuleb järgmine aken, kus on kirjas sotsiaalmaksu kuumäär ning all „kinnita“ nupule vajutades tekitategi väljamakse sotsiaalmaksu kuumääras.