Kliendid/Hankijad

Kliendi/hankija moodulis on näha kahte vahelehte: aktiivsed ja mitteaktiivsed kliendid/hankijad.

Aktiivsete klientide ja hankijate vahelehel saab lisada uusi kliente, hankijaid, täiendada, muuta nende andmeid ning muuta mitteaktiivseks.

Mitteaktiivsete klientide ja hankijate vahelehel saab muuta kliente/hankijaid aktiivseks või kustutada. Selleks tuleb avada mitteaktiivne klient/hankija ja vajutada nuppu „muuda aktiivseks“ või „kustuta klient“. Juhul, kui kliendi/hankijaga on seotuid tehinguid, ei ole võimalik teda mitteaktiivsete klientide hulgast kustutada. Kustutatud klienti/hankijat ei ole võimalik taastada. Mitteaktiivseks soovitame muuta klienti või hankijat sel juhul, kui temaga enam koostööd ei tehta (arveid ei väljastata), sest mitteaktiivseid kliente ja hankijaid ei kuvata arvete koostamisel klientide/hankijate valikusse.

Klienti/hankijat on võimalik otsida ja sorteerida. Otsida on võimalik klienti/hankijat nimetuse, registrikoodi ja aadressi järgi.  

Sorteerida on võimalik nimetuse, registrikoodi, aadressi, e-maili, kontakttelefoni, tunnuse - kas on klient ja kas on hankija - järgi.

Uut klienti on võimalik lisada, kui valida programmi menüüst Arveldamine > Kliendid/hankijad > Lisa uus klient/hankija

Avanenud aknas on:

•      On klient – tehes siia märke, näidatakse kliendi nime ainult müügiarvetel

•      On hankija – tehes siia märke, näidatakse hankija nime ainult ostuarvetel

•      Füüsiline isik – klient või hankija on eraisik

•      Juriidiline isik – klient või hankija on ettevõtja/ühing. Antud valikuga on registrikoodi sisestamine kohustuslik

•      Registrikoodi/isikukoodi riik– kui riigiks on valitud Eesti ja on valitud „Juriidiline isik“, siis on registrikood kohustuslik, teise riigi valiku puhul ei pea registrikoodi sisestama.

•      Nimetus – kliendi/hankija nimi

•      Registrikood/isikukood – kliendi/hankija isikukood või registrikood. Valides kliendi/hankija juriidiliseks isikuks, kes on registreeritud Eestis, tekib võimalus laadida andmeid äriregistrist. Erand on riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste puhul - nende asutuste puhul puudub võimalus laadida andmeid äriregistrist, kuna antud andmeid hoitakse Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse kliendiks/hankijaks lisamiseks tuleb täita käsitsi kõik lahtrid.

•      Juriidiline aadress – registrisse kantud juriidiline aadress

•      Postiaadress – kliendi/hankija kontaktaadress

•      Ostuarvetes vaikimisi valitav konto – hankija puhul tuleb teha konto valik rippmenüüst.

•      Kommentaar – siia on võimalik lisada täiendavat infot kliendi või hankija kohta. Kuvatakse ettevõttesiseselt nimekirjades punase hüüumärgiga kliendi/hankija nime järel. 

•      E-mail – kontakt e-maili aadress, „Kasuta arve saatmisel“ valiku tegemisel lisatakse müügiarve e-mailiga saatmisel see e-mail kliendi e-posti aadressiks

•      Raamatupidamise e-mail – siia saab lisada arvete saatmise jaoks teise e-maili aadressi. „Kasuta arve saatmisel“ valiku tegemisel lisatakse müügiarve e-mailiga saatmisel see e-mail kliendi e-posti aadressiks

•      Käibe tekkimise riik – riik, kus tekib käive

•      Kontaktisik

•      Kontakttelefon 

•      Makse saaja nimetus pangas – Sisesta, kui makse saaja erineb kliendist/hankijast

•      Arveldusarve nr pangas – vajalik täita maksekorralduste automaatseks koostamiseks 

•      Ostuarvete viitenumber – ostuarvetele lisatav viitenumber. Siia saab viitenumbri sisestada juhul, kui hankija arvetega seotud viitenumber on kõikidel arvetel sama. Juhul, kui igal arvel on erinev viitenumber, tuleb viitenumber sisestada ostuarve lisamisel.

•      Müügiarvete viitenumber – müügiarvetele lisatav viitenumber. Soovitav lisada automaatseteks sidumisteks. Siia sisestatud viitenumber ilmub automaatselt müügiarvetele

•      Maksetähtaeg müügiarvetel (päevades) – siin märgitud maksetähtaega näidatakse müügiarvetel

•      Viivisemäär müügiarvetel (% päevas) – siin märgitud viivisemäära % näidatakse müügiarvetel

•      KMKR number – võimalik lisada kliendi/hankija KMKR number

 

Klientide/hankijate vaade jaguneb kaheks vaheleheks: kliendi detailandmed ja kliendiga seotud kanded.

Kliendi detailandmete vahelehes on võimalik kliendi andmeid muuta ja muuta mitteaktiivseks. Vaates on kuvatud:

•      Kliendi andmed – kuvatakse kliendi/hankija üldandmed

•      Saldod – antud kliendi/hankijaga seotud kontode saldod

•      Saldokinnitused – koostatud saldokinnitused. Siin on võimalik ka lisada saldokinnitust, vajutades nupule „Lisa saldokinnitus“

•      Tasumised/laekumised – kõik tasumised ja laekumised, mis on kliendi/hankijaga seotud

•      Kliendiga seotud ostuarved – kõik ostuarved, mis on kliendi/hankijaga seotud

•      Kliendiga seotud müügiarved – kõik müügiarved, mis on kliendi/hankijaga seotud

 

Kliendiga seotud kannete vaates on näha kõik raamatupidamislikud kanded, mis on seotud antud kliendi/hankijaga.