XML päringud

XML teenused on mõeldud nendele lepingulistele kasutajatele, kellel on vajadus teha Äriregistrist suurel hulgal päringuid. Teenuse kasutamiseks on kliendil esmalt tarvis sõlmida leping.


Pärast lepingu sõlmimist tuleb XML-teenus ühildada oma andmebaasiga.

E-äriregistri XML päringute lühikirjeldus
E-äriregistri XML päringute detailne kirjeldus

 

Rekvisiitide XML teenused:


RIK väljastab alates 1. novembrist 2014 tasuta arvete rekvisiitide andmeid, mis on vajalikud käibemaksuseaduse § 27 lõikes 1 nimetatud käibedeklaratsiooni lisa täitmiseks. 
Rekvisiitide XML vormingus andmed sisaldavad: ärinime, registrikoodi, aadressi ja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit. Autocomplete teenusega väljastatakse ettevõtja ärinimi ja registrikood.

Autocomplete teenus

Autocomplete on avalikkusele avatud teenus, mis ei nõua päringusüsteemide kasutamiseks lepingu sõlmimist. 

Autocomplete, ehk automaatne ettevõtja nimede täitmine, tagastab vastuseks sisestatud sümbolitele vastava kehtiva ärinimede ning registrikoodide loetelu. 
Autocomplete funktsionaalsuse kirjeldus 
 

XML teenused lepingulisele kliendile
Kui olete RIK lepinguline klient ning soovite avada tasuta rekvisiitide XML teenused, siis palume meile esitada kirjalik või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

XML teenused uuele kasutajale
Kui Te ei ole RIK lepinguline klient ning soovite kasutada ainult tasuta rekvisiitide XML teenuseid, tuleb teenuste avamiseks täita e-äriregistri portaalis lepingutaotluse.

Kliendile, kes kasutab vaid rekvisiitide XML teenuseid, ei rakendu igakuist abonenditasu.