Arvete digiteerimine

Digiteerimine on arvete info sisestamine  ja saatmine digitaalsel kujul tarkvarasse.

E-arveldajas on võimalik sõlmida digiteerimise leping ID kaardiga või Mobiil-ID-ga kui e-arveldaja tarkvaras on lubatud  e-arvete vastuvõtmine.

Arvete digiteerimise hind, kiirus ja nõuded sõltuvad valitud operaatorist.  Valides operaatori ilmub digiteerimisteenuse hinnakiri.

Lepingut on võimalik sõlmida: Seadistused -> Digiteerimine -> Sõlmi leping operaatoriga.

Lepingu sõlmimisel on vaja täita:

·        e-post

·        operaator (hetkel ainult Envoice)

·        eelistatud arvelduse pank (digiteerimise tasude arveldamiseks)

·        arve ridade digiteerimine

  • arve ridu ei digiteerita – digiteeritakse arve üldandmed ja summad maksumäärade kaupa
  • arve read digiteeritakse – digiteeritakse lisaks arve üldandmetele kõikidele arvel olevate toodete/teenuste kohta käiv järgnev info: kauba/teenuse kirjeldus, ühik, kogus, netosumma, käibemaksumäär ja summa kokku.

·        raamatupidaja e-posti aadress - sellele e-posti aadressile saadetakse digiteerimisteenuse arve ning vigased e-kirjad, mis on edastatud digiteerimisele, kui ei vasta kokkulepitud tingimustele.

Pärast „Lepingu eelvaade“ nupule vajutamist, tuleb kinnitada oma nõusolek digitaalse allkirjaga. Seejärel tuleb vajutada nupule „Edasta leping operaatorile“ ja leping ongi sõlmitud. Sõlmitud lepingu kohta tuleb ka teavitus e-posti aadressile.

Seejärel saate ka e-posti aadressi kuhu on võimalik saata oma arved PDF ja JPG formaadis.

 

Lepingu lõpetamine

Lepingut on võimalik lõpetada Seadistused -> Digiteerimine -> Vaata -> Lepingu lõpetamine.