Aadressi parandamine

2017. aasta lõpuks viidi enamike äriregistris olevate juriidiliste isikute aadressid vastavusse ADS infosüsteemi andmetega. Kui ühingu aadressi automaatne uuendamine teatud põhjustel ebaõnnestus, peab ühing aadressi ise äriregistri ettevõtjaportaalis uuendama või täpsustama hoonet, kus ühing paikneb.

Pärast ettevõtjaportaali sisenemist näeb esindusõiguslik isik avalehel ühingu nime. Sellele vajutades suunatakse edasi ühingu andmete vaatesse, kus tuleks vajutada nupule „Alusta muutmiskande avaldust“.

Pilt on eemaldatud.

 

 

Seejärel avaneb muutmiskande avalduse vorm, kus tuleb teha vajalikud muudatused aadressi osas.
Selleks tuleb vajutada lingile "muuda aadressi"

Pilt on eemaldatud.

 

Aadressi muutmise lehel kuvatakse Eesti kaart ning selle all aadressi sisestamiseks teksti väli. Aadressi sisestamisel pakub süsteem valikutena sisestatud teksti järgi sobivaid aadresse, mille hulgast saate teha sobiva valiku. (Teie ühingu puhul peaks aadress olema tõenäoliselt korrektne, kui maja number on kaldkriipsuga kujul).
Palun jälgige, et valitav hoone ei oleks tunnusega KÜ, vaid tunnusega - H (hoone).

Pilt on eemaldatud.

 

 

Kui ühing asub kortermajas on pärast aadressi valimist teha soovi korral ka korterinumbri valik

Pilt on eemaldatud.

 

Pärast aadressi valiku tegemist kuvatakse kaardil valitud aadressi ning seejärel tuleb vajutada nupule "Kinnita valik"

Pilt on eemaldatud.

 

Valiku kinnitamise järel kuvatakse teile veelkord kogu valitud aadressi ja postiindeksit ning seejärel vajutage nupule "Salvesta muudatused"

Pilt on eemaldatud.

 

Tagasi avalduse andmete sisestamise vormis saate vajaduse korral teha ka teisi muudatusi ühingu andmetes. 
Kui soovite aadressi muuta nii, et muutub ka kohalik omavalitsus, tuleb registrile esitada ka uus põhikiri ning lisadokumendina "Organi otsus" aadressi ja põhikirja muutmise otsuse alusena (üldkoosoleku protokoll/osanike otsus vmt).
Kui kõik vajalikud muudatused on tehtud, tuleb lehekülje lõpus vajutada nupule "Kontrolli kandeavalduse andmeid"

 

Pilt on eemaldatud.

 

 

Järgmises etapis kuvatakse teile registrile esitatava avalduse sisu. Kui kõik on sobiv, tuleb vajutada nupule "Kinnita avaldus"

Pilt on eemaldatud.

 

 

Seejärel peab ühingu juhatuse liige avalduse allkirjastama ning kui kõik vajalikud allkirjad on antud, siis vajutama nupule "Kinnita allkirjad"

Pilt on eemaldatud.

 

 

Registrile korrektse aadressi esitamine on riigilõivuvaba (va juhul kui muutub omavalitsusüksuse piirkond). 

Pärast allkirjade kinnitamist tuleb avaldus esitada registrile vajutades selleks nuppu "Esita avaldus registrile"

Pilt on eemaldatud.

Pärast avalduse esitamist vaatab register avalduse üle ning sobivuse korral kannab muudetud andmed registrisse.