Erakonna volitatud isik

Erakonna juhatuse liikmel on õigus volitada kolmandaid isikud sooritama erakonna nimekirja isikute lisamist või eemaldamist. Volituse pikkus on maksimaalselt kolm aastat ja minimaalselt üks päev. Volitatav ei pea kuuluma erakonda.

      4.1  Erakonda kuuluvus

Portaali sisse loginud isik näeb enda erakondliku kuuluvuse kohta ajaloolisi andmeid pealkirja all „Erakonda kuuluvus“. Elektrooniliselt esitatud erakonnast lahkumise avaldustega saab tutvuda valikus „Lahkumisavaldused“.

Kui isik pole kunagi ühtegi erakonda kuulunud, siis vastavad alajaotused andmeid ei sisalda.

     4.2  Erakonnast väljaastumise teate koostamine

Kui volitatud isik kuulub erakonna nimekirja ja soovib sealt lahkuda, on tarvis digitaalallkirjastada elektrooniline lahkumisavaldus. Avalduse allkirjastamiseks tuleb valida „Allkirjastan erakonnast väljaastumise avalduse“  või „Allkirjasta

Isik arvatakse erakonna nimekirjast välja kohe peale lahkumisavalduse allkirjastamist. Allkirjastatud dokumenti on hiljem võimalik näha menüüpunkti „Erakonda kuuluvus“ alajaotuses „Lahkumisavaldused“.

Kui volitatud isik ei kuulu ühtegi erakonda siis kuvatakse oranžil taustal vastav teade.

      4.3  Erakonna nimekiri

Valides menüüst „Erakonna nimekiri“ näidatakse hetkel erakonna nimekirjas olevaid isikuid. Vajutades isiku nimele näidatakse valitud isiku erakondliku kuuluvuse kohta kehtivaid ja ajaloolisi andmeid.

     4.4  Liikmete lisamine

Liikmete lisamise vaates näidatakse kõiki lõpetatud ja pooleliolevaid isikute erakonda astumiste kandeid. Erakonda saab liikmeid lisada vajutades lingile „alusta uue liikme lisamise kannet“.

Järgnevalt tuleb sisestada isikukood. Salvestamise käigus kontrollitakse, kas vastav isik on kirjas Rahvastikuregistris, on elus ja on täisealine. Kui isik ei vasta eelnevalt mainitud nõuetele kuvatakse oranžil taustal vastav teade. Kui kõik on korras, salvestatakse isiku lisamise taotlus.

Pilt on eemaldatud.

 

Isiku lisamiseks erakonda on tarvis kanne kinnitada vajutades nupule „Kinnita“.

§  Kui isik ei kuulu ühtegi erakonda ja ei ole varem kuulunud erakonda, mis soovib teda oma liikmeks lisada, siis annab keskkond teate „Isik on lisatud erakonna nimekirja“.

§  Kui isik kuulub hetkel mõnda teise erakonda, kuvatakse vastav teade ning palutakse veelkord kinnitada soovi isiku lisamiseks erakonna nimekirja.

§  Kui isik on minevikus kuulunud erakonda, mis soovib teda oma nimekirja lisada kuvatakse vastav teade ning nõutakse jpg, pdf või rtf formaadis isiku erakonda astumise avalduse lisamist kandele.

Peale faili lisamist tuleb kanne kinnitada vajutades „Salvesta avaldus ja kinnita lisamine“.

§  Kui ekslikult on sisestatud vale isik, saab lisamissoovi kustutada vajutades nupule „Kustuta avaldus“.

Kui kannet ei kinnitata ega kustutata, jääb kanne poolikuks ning seda saab kinnitada või kustutada hiljem. Hiljem tuleb jätkamiseks valida menüüst „Liikmete lisamine“, seejärel „Pooleliolevad kanded“ ja vastava rea lõpus „vaata“.

 

     4.5  Liikmete eemaldamine

Liikmete eemaldamise vaates näidatakse kõiki lõpetatud ja pooleliolevaid isikute erakonnast lah­kumise kandeid. Liikmete eemaldamine toimub sarnaselt liikmete lisamisega.

Pilt on eemaldatud.

Erakon­nast saab liikmeid eemaldada vajutades lingile „alusta uut liikme eemaldamise kannet“.  Seejä­rel avaneb lehekülg, kus saab sisestada eemaldatava isiku isikukoodi. Vajutades nupule „Salvesta“ salvestatakse kanne, kuid isikut veel erakonnast välja ei arvata. Isiku eemaldami­seks tuleb kanne kinnitada vajutades nupule „Kinnita“.

Kui isikut siiski ei soovita eemaldada saab sooviavalduse tühistada vajutades nupule „Kustuta avaldus“.

Kui kannet ei kinnitata ega kustutata, jääb kanne poolikuks ning seda saab kinnitada või kustutada hiljem. Hiljem tuleb jätkamiseks valida menüüst „Liikmete lisamine“, seejärel „Pooleliolevad kanded“ ja vastava rea lõpus „vaata“.